Αναλαμβάνουμε την διαχείριση περιεχομένου της ήδη υπάρχουσας / καινούριας ιστοσελίδας σας ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Διαχείριση Περιεχομένου : Προσθήκη, αφαίρεση, ανανέωση και επεξεργασία περιεχομένου όπως κείμενα, φωτογραφίες, media, banners
  • Διαχείριση e-Shop : Διαχείριση και προσθήκη των προϊόντων, κατηγοριών και γενικού περιεχομένου ηλεκτρονικών καταστημάτων
  • Εικαστικές Παρεμβάσεις : Ανακατασκευή ή προσθήκη εικαστικών, ανανέωση γραφικών
  • Λειτουργικές Παρεμβάσεις : Προγραμματιστικές παρεμβάσεις του κώδικα της ιστοσελίδας για την τροποποίηση ή προσθήκη λειτουργιών στην ιστοσελίδα.