Κατασκευή ιστοσελίδων - Δημιουργία e-shop

Η PABS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την Έντυπη και Οπτική επικοινωνία σε Επαγγελματίες και σε Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κάθε κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας. Στην PABS, οι marketeers των μεγάλων οργανισμών, οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και start-ups και οι επαγγελματίες θα δημιουργήσουν τις επαγγελματικές τους κάρτες αλλά και τα έντυπα προβολής και προώθησης,