Μία ιστοσελίδα, χρειάζεται τεχνική υποστήριξη. Η ιστοσελίδα για να παραμείνει ασφαλής στο διαδίκτυο θα πρέπει να αναβαθμίζεται με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού. Αν δεν γίνει αυτό θα αυξηθεί η πιθανότητα παρουσίας κακόβουλων εισβολών.

Η PABS μπορεί να σας παρέχει άμεση υποστήριξη με σύμβαση υποστήριξης αλλά και χωρίς.
Παραθέτουμε παρακάτω τις εργασίες που παρέχουμε για την τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων με σύμβαση:

  • Εβδομαδιαίος έλεγχος της ιστοσελίδας για την ομαλή λειτουργία του
  • Τηλεφωνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία σας σε εργάσιμες μέρες και ώρες
  • 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη σε επείγοντα περιστατικά σας
  • Ενημέρωση και αναβαθμίσεις του συστήματος (CMS) ή του λογισμικού που έχετε καλύπτοντας έτσι κενά ασφαλείας και άλλα θέματα
  • Διόρθωση τυχόν σφαλμάτων του λογισμικού και εφαρμογών όπου και όταν αυτά εντοπίζονται για βελτίωση της λειτουργικότητας του website
  • Καθημερινό Backup του website
  • Ρυθμίσεις και υποστήριξη για τα email σας και προστασία με SPAM filters και antivirus protection
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση αν χρειαστεί σε Η/Υ για επίλυση προβλημάτων
  • Γρήγορη δημοσίευση άρθρων και media στο website σας που δεν απαιτούν επεξεργασία
  • Συμβουλές για καλύτερη παρουσίαση της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο και στις μηχανές αναζήτησης